ЕУРЕКА ИНФОРМАТИКА од 1990

 

МИСИЈА Да развиваме, произведуваме и реализираме иновативни софтверски алатки за секојдневна употреба чуствувајќи ги потребите и давајќи им значење на сугестиите на нашите клиенти со посветеност, креативност и страст.

ИСТОРИЈА Софтверската работилница Еурека Информатика е основана 1990 година како резултат на позитивните општествени промени и константните промени во технологијата. Почнувајки како “one man band„ во следните години порасна и стана производител како на “стандардни апликации„ (финансиско работење, магацинско и материјално работење, плата, персонална евиденција …) така и на софтвери за специфични намени (царинско работење, евиденција на складови, паркинг простори, произведувајки меѓу другото и прв интегриран македонски софтвер за хотелско работење) со кои влегува во процесот на работење/производство на пооделни компании во потполност градејќи ги нивните информациони системи со цел на поддршка на менаџментот во управување, продукција, планирање и развој на истите. Како резултат на континуираниот раст и развој денес сме во состојба да реализираме комплексен систем за управување на хотелско работење за помалку од 30 дена вклучувајки ја набавката на опремата, инсталација, едукација и имплементација, а времето на одговор во случај на потреба од интервенција практично го сведуваме на минимум благодарение на новите технологии.

ФИЛОЗОФИЈА Филозофијата на Еурека Информатика се базира на една единствена приоритетна политика – да бидеме континуиран сервис за нашите клиенти и да раснеме со нивните потреби. Принципи на кои ја базираме нашата работа:

  • Да не им продаваме продукти туку заеднички да ги решаваме проблемите на клиентите и да ги задоволуваме нивните потреби;
  • Да го менуваме начинот на размислување;
  • Компјутерот да го направиме едноставен алат во секојдневното работење;
  • Да овозможиме што повеќе време за креативен живот на секое работно место;
  • Да ги исполнуваме очекувањата на корисниците;
  • Да бидеме вистински "уметници„ во својата професија;
  • Постојано унапредување на личното и заедничко знаење низ тимска работа;
  • Растечки квалитет преку култура на професионалност и етика;

Посебно сме горди на фактот дека најголем дел од нашите клиенти доаѓаат по препорака.

 

 

 

 

 

 
Go to Top