2010/07/13

ПРОЕКТИ

Filed under: — admin @ 14:58

 

Карактеристика на софтверот на ЕУРЕКА Информатика е тоа што тој постојано расте и се менува според законските промени, потребите и желбите на корисниците Направени се максимални напори за комуникација на проектите меѓу себе што овозможува еднократен зафат на податоците – внесени во еден проект обработени и подготвени се вчитуваат во друг

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress